Neem contact op

Recycling

Wij als spuitbussen fabrikant willen u graag informeren over het recyclen van onze producten. Hieronder leest u hoe onze producten op een recyclevriendelijke manier worden verwerkt.

Wat is recycling eigenlijk?
Eenvoudig gezegd betekent recycling dat onderdelen niet worden weggegooid, maar dat het materiaal wordt hergebruikt. Het recyclingproces wordt ook "terugwinning van materiaal" genoemd. Glas, papier, karton, ijzer, non-ferrometalen en kunststoffen zijn hiervoor bijzonder geschikt. Een belangrijke voorwaarde voor "materiaalterugwinning" is dat de recycleerbare materialen zo zuiver mogelijk worden ingezameld of dat zij zo gemakkelijk mogelijk van de restafval worden gescheiden.

De algemene regel:
Alle gevulde producten van European Aerosols Group kunnen na ontleding weer in de recyclingcyclus worden opgenomen. Hierbij is het belangrijk dat alle mogelijke verpakkingscomponenten zonder gebruik van enig gereedschap worden gescheiden!

Ook moeten producten volledig leeg zijn. Zodra producten niet helemaal leeg zijn, moet men de producten inleveren bij inzamelingspunten zoals een recyclingcentra. Let op: de namen van de gemeentelijke inzamelpunten kunnen verschillen (containerpark, recyclagecentrum, mobiele inzameleenheid voor gevaarlijk afval, ...). Als u niet zeker bent of gedetailleerde vragen hebt, neem dan altijd rechtstreeks contact op met uw gemeente.